Executive Board 2022 -2023

President, Nancy Jones

1st Vice President,  Susan Koehler 

2nd Vice President, Tricia Dunlevy

Recording Secretary, Sandra Smiley

 

Corresponding Secretary, Lynne Swager                                                                

Treasurer, Jeanne Curren

Assistant Treasurer, Pam Synnott

Membership, Pam Synnott 

Past President,  Brenda Price